HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
​​MedWorkS
Minden egy rendszerben
Példa cím
Lorem ipsum

MedWorkS - Intelligens, integrált egészségügyi informatikai rendszer

A MedWorkS egy teljes körű integrált informatikai rendszer, amely egyedülálló módon támogatja az egészségügyi intézmény teljes orvos-szakmai területét: így a járó-, fekvő-, kúraszerű ellátáson kívül, a gondozói-, diagnosztikák-, a labor-, a gyógyszertár-, illetve osztályos gyógyszerelés folyamatait is. A MedWorkS egységes, ugyanakkor modulokból álló rendszer, a működését egy Oracle adatbázisban tudja megvalósítani, ezzel lehetővé téve azt, hogy bármilyen adat, bármely összefüggésben lekérdezhető a rendszerből, akár orvos szakmai vonatkozásban, akár gazdálkodás szempontjából kérdezzük is le az adatokat.
A MedWorkS rendszer Oracle 12c adatbázis kompatibilis.


A MedWorkS főbb jellemzői:

 • teljes körben tartalmazza az egészségügyi ellátás informatikai támogatását
 • egyedi igények szerint rugalmasan paraméterezhető, szakmai specialitásokat kiszolgáló homogén rendszer
 • kiemelten támogatja az orvos-szakmai és az ápolási tevékenységet
 • támogatja és egyszerűsíti az adminisztratív kötelezettségek ellátását
 • megvalósítja a betegút-követést és támogatja annak optimalizálását az intézményen belül
 • bármely időpillanatra vetítve átláthatóvá teszi a kórház gazdálkodását
 • biztosítja az intézményi tervezéshez szükséges adatokat
 • automatikusan kiszolgálja az OEP és az üzemeltető intézmény adatigényét
 • nyitott az elektronikus kommunikáció és adatcsere sokrétű és magas szintű megvalósítására
 • folyamatosan alkalmazkodik a jogszabályi környezet változásához.


A MedWorkS intelligens informatikai rendszer naprakész, és innovatív megoldás, amelyet a Globenet Zrt. ma is folyamatosan fejleszt. Nemcsak a változó egészségügyi szabályozókat követjük, hanem beépítjük az ügyfeleinktől folyamatosan érkező felhasználói, szakmai igényeket is – véleményünk szerint ettől sikeres és egyedülálló a MedWorkS.


Betegforgalmi rendszer 

A MedWorkS Betegforgalmi rendszere az alábbi modulokat tartalmazza:

 • Járóbeteg modul
 • Fekvőbeteg modul
 • Kúraszerű ellátás modulja


A MedWorkS betegforgalmi rendszere integrált és moduláris funkcióival valósítja meg a betegellátás modern dokumentációját. Egy és ugyanazon rendszerben lehet egyszerre fekvő- és járóbeteget felvenni, illetve kúraszerű ellátást végezni. A kiválasztott munkahely eleve meghatározza a beteg „jellegét”. Az integrált rendszer biztosítja, hogy az intézményben rögzítendő adatok csak egyszer - a keletkezés helyén - kerüljenek be az adatbázisba. A betegforgalmi rendszer központi eleme a „betegrekord”, azaz minden adat a beteghez kapcsolódik. Fontos, hogy a betegrekordhoz kapcsolódóan a legkisebb egység mégis az eset, azaz, amikor egy adott beteg egy adott ellátásáról beszélünk. Az esethez gyűjtve az adatokat lesz pontos képünk arról, mi történik valójában az intézményben egy beteggel, egy adott ellátás során, és fordítva: mi történik az intézménnyel, illetve intézményben egy betegellátás során. Az egyszer bevitt adatok megfelelő jogosultsággal közvetlen és aggregát formában is elérhetőek. A rendszerbe integrált objektum-browserek, valamint az általános lekérdező rendszerek az adathozzáférési eljárások széles skáláját biztosítják a felhasználók számára.

Fekvőbeteg modul

A modul a fekvőbeteg ellátással kapcsolatosan felmerült tevékenységek mindennemű dokumentálását teszi lehetővé. A fekvőbeteg megjelenések lényege, hogy a beteg ágyhoz kötve egy, vagy egy napnál több időt tölt a kórházban.

Járóbeteg modul

A Járóbeteg modul az ambuláns ellátással kapcsolatos mindennemű, kötelezően előírt dokumentáció, statisztika, jelentés előállítását biztosítja. A járóbeteg-ellátó munkahelyeken naponta automatikusan elkészíthetők a betegforgalmi jelentések, melyek megfelelnek az OEP legújabb adattartalmi és formai előírásainak.

Kúraszerű ellátás modulja

A rendszerben a kúraszerű ellátás szakmai specifikációinak megfelelő felületen biztosított az ellátás adatainak dokumentálása, a rögzített adatokból való statisztikák, lekérdezések készítésére, visszarendelésére, betegek ütemezésére.

MedWorkS betegforgalmi rendszere:

 • gyűjti és rendszerezi a közvetlen betegellátás területén keletkező adatokat
 • lehetővé teszi a centralizált, illetve a decentralizált előjegyzés vezetését, és a betegút folyamatos követését
 • biztosítja az elektronikus kórtörténet vezetését, jogosultság függvényében az összes előzmény elérhetőségével
 • figyelmeztet, ha korábban már elvégzett vizsgálatot akarunk újból végrehajtani
 • támogatja az elektronikus konzíliumok lehetőségét a különböző területek között
 • elektronikusan archiválja a betegdokumentációt, bármely időpontra és intervallumra
 • automatikusan végzi az on-line várólista dokumentálását
 • kezeli a beteg gyógyszerelését
 • egyszerű és gyors, protokollszintű dokumentálást tesz lehetővé, ezzel is támogatva az ellátó orvos munkáját
 • jelentéseket és statisztikákat készít bármilyen kért formátumban
 • megfelel a mindenkori finanszírozási és jogszabályi kötelezettségeknek

Diagnosztikai modulok 

A MedWorkS rendszer minden speciális diagnosztikára szakma-specifikus adatrögzítési felületet biztosít. Az egyes szakmai statisztikák, lekérdezések gombnyomásra előállíthatóak. Az integrált rendszer egyik előnye, hogy a felhasználók on-line kérhetik a diagnosztikai vizsgálatok elvégzését, illetve az eredmények fogadása is elektronikusan történik.

A rendszer képes a mintát, vizsgálati kérőlapot, stb. vonalkóddal azonosítani, az elektronikusan érkezett kérések elvégzése így akár pl. vonalkód-olvasó segítségével kezdeményezhető. Az így azonosított beteg ellátási adatainak rögzítésére szolgáló ablak automatikusan megnyílhat.

Diagnosztikus munkahelyenként akár többféle elektronikus vizsgálati kérőlap is összeállítható, kijelölhető közülük az alapértelmezettként használni kívánt kérőlap. Ezen kérőlapok makrók segítségével sablonok formájában összeállíthatók, elektronikusan modellezhetők.

A dokumentálás során az anamnézis felvétele, a csatolt dokumentumok rögzítése és a sablonokkal támogatott leletezés mellett szakma-specifikus adatok rögzítésére is lehetőség van.

Az elvégzett vizsgálatokról a rendszer tételes számlamellékletet tud készíteni a beteg vagy a beküldő részére.

A MedWorkS rendszerben előre definiált vizsgálati és diagnosztikus protokollok kialakítására is lehetőség van. Ezek a protokollok összeegyeztethetők az Intézet minőségbiztosítási eljárásával.

A diagnosztikai modulokban elvégzett vizsgálatok során felhasznált anyagok dokumentálására a rendszer lehetőséget biztosít. A rögzített anyagok a rendszerből bármilyen összefüggésben kigyűjthetők, anyag-felhasználási statisztikák készíthetők.

Diagnosztikai modulok

 • Röntgen
 • Ultrahang
 • CT
 • MRI
 • Angiográfia
 • Endoszkópia
 • Patológia

Műtéti előjegyzés 

A MedWorkS műtéti előjegyzés modulja hatékony informatikai támogatást nyújt elsősorban a műtéthez kapcsolódó kórházi erőforrások (műtők, egészségügyi személyzet) lehető legoptimálisabb tervezésére.

A modul továbbá segíti, hogy előre eltervezett, az érintettek (betegek, egészségügyi személyzet) számára közzétett műtéti beosztás szerint működjön a kórházi betegellátás folyamata, csökkentve a várakozási időt és a bizonytalansági faktort, egyben közvetve növelve a betegelégedettséget. A menedzsment számára informatikailag átláthatóvá és lekérdezhetővé válnak a műtéti folyamatok, személyzeti, ellátási információk, ill. további- menedzsment számára- fontos tartalmak.

A modul természetesen kapcsolódik a Várólista jelentéshez.


Osztályos élelmezés 

A MedWorkS rendszer osztályos élelmezést támogató modulja az osztályokon fekvő betegek étrendjének beállítására, módosítására, valamint osztályos élelmezési listák készítésére és nyomtatására szolgál. A modulban a különböző étkezésekhez - reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna és vacsora – eltérő diétatípus adható meg, így minden egyes beteg minden egyes étkezéséhez különböző típusok rendelhetők. A rendszer lehetőséget biztosít a betegek étkezéséhez speciális igények, megjegyzések rögzítésére, valamint a betegszintű megjegyzések mellett osztályos élelmezési igények megadására is. Az osztályon fekvő betegeknek beállított étrend több szempont szerint legyűjthető, kinyomtatható és továbbítható az élelmezési osztály felé. Élelmezési informatikai rendszerekkel illesztve a modul használata egyrészt csökkenti az élelmezési osztály adminisztrációs terheit, és segíti a pontos adatbevitelt, másrészt kimutathatóvá válik az adminisztrált menükön keresztül az élelmezési költség.


SBO 

A Sürgősségi Betegellátó munkahelyek nemcsak egészségügyi szakmai szempontok, de a finanszírozásuk miatt is különleges helyet foglalnak el az egészségügyi intézmények életében.

A MedWorkS sürgősségi betegellátást támogató modulja a részleg sajátosságaihoz alkalmazkodva egyszerűen kezeli az általános ellátási adatokat, biztosítja a felvételi anamnézis és a státusz-specifikus adatok gyorsabb rögzítését. A modul tökéletesen integrálódik a MedWorkS kórházi informatikai rendszerbe. Egy ablakban lehet látni a beteg adatait; érkezéstől a felvételi adatokon, traumás körülmények tisztázásán, felvételi panaszokon, anamnézisen és beavatkozásokon, vizsgálatokon keresztül az elbocsátásig. Emellett lehetőséget nyújt az ellátás során előforduló betegosztályozás (triage) nyilvántartására és lekérdezésére is, ami megkönnyíti a kötelező szakmai jelentések elkészítését.


Speciális ápolási modul 

A MedWorkS ápolási modulja támogatja a beteg ápolási folyamatával és az ápoló személyzet munkájával kapcsolatos feladatokat. Tapasztalataink szerint az ápoló személyzettől elvárt tevékenységek, illetve főként ezek dokumentálása kórházanként kisebb-nagyobb eltéréseket mutat. Éppen ezért a MedWorkS speciális ápolási modulja egy rendkívül rugalmasan alakítható felhasználói felülettel rendelkezik.

A fekvőbeteg ellátás során a betegek részére terápiás és ápolási előírások, ápolási dokumentációk rögzíthetők. Ezek az adatok a rendszerben konkrét dátumhoz kerülnek rögzítésre, így az ápolási tevékenység a beteg bennfekvése alatt napról napra követhető, áttekinthető.

A speciális felület az ápolás minden folyamata számára (felmérés, diagnózis, tervezés, végrehajtás, értékelés) biztosít adatrögzítési lehetőséget.

Az ápolási dokumentáció fő részei:

 • Személyi adatok
 • Ápolási anamnézis
 • Ápolási diagnózis és problémák
 • Ápolási terv
 • Ápolási tevékenység végrehajtása, értékelése
 • Ápolási jelentés
 • Gyógyszerelés, vizsgálatok leírása
 • Elbocsátási terv és zárójelentés

Az ápolási dokumentációk kiegészítő részei

 • Megfigyelőlapok
 • Gyógyszerelő lap
 • Decubitus ápolási lap
 • Folyadéklap
 • Távozási lap /decursus lap/ ápolási zárójelentés