HU
Magyar
HU
Magyar
GB
English
​​MedWorkS
Minden egy rendszerben
Példa cím
Lorem ipsum

Integrációk

MedWorkS oldali EcoSTAT integráció 

Az integráció a MedWorkS orvos-szakmai rendszer és a CT-EcoSTAT gazdasági és gazdálkodási rendszere közötti on-line adatkapcsolatot biztosítja. Célja, hogy a kórházi munkavégzés során felhasznált anyagok a legpontosabban, hatékony adatrögzítés megvalósításával, lehetőleg a felhasználás pillanatában rögzíthetővé váljanak ott, és abban az informatikai rendszerben, amelyben az adminisztráció történik (pl. betegellátás során a medikai rendszerben, a betegétkeztetés során pedig az élelmezési rendszerben).

A két rendszer integrációjának fő célja annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy esetszinten mérhetővé váljanak a gyógyítás és gyógyulás érdekében történt ráfordítás költségei.

Az integráció jelenlegi funkcionalitása:

 • Gyógyszertári kötelezettségvállalás átvétele (gyógyszertári beszerzői keretek átadása, rendelések átvétele, számlák átadása)
 • Gyógyszertári raktári havi felhasználások és negyedéves készletérték átvétele főkönyvi modulba
 • Osztályos, betegszintű étkeztetési adatok átadása az CT-élelmezési rendszer felé
 • Osztályokon történő készletmozgások átvétele (osztályos készlet, konszignációs készletben történő változás)
 • Osztályos anyagigények átvétele
 • Munkalapigények átvétele

MedWorkS oldali CATO interfész modul 

A CATO egy átfogó szoftveralkalmazás az onkológiai terápia területén, amely a hosszú távú terápiatervezéstől a terápia figyelemmel kísérésén át a citosztatikumok elkészítéséig az összes lépésben támogatást ad. Célja, hogy használatával a kórházak a betegellátás során minőséget biztosítsanak, és egyben nagymértékű költségmegtakarítást érhessenek el.

A MedWorkS CATO interfészmodul az alábbi on-line adatáramlást takarja

 • beteg személyi adatai
 • betegellátási adatok
 • vizsgálati adatok (diagnózisok, súly, magasság, labor elemi adatok)
 • a kemoterápia protokoll-kód átadása


Az adatok átadásával a CATO rendszer kiszámolja és megmutatja, hogy egy adott citosztatikumból mi az a legoptimálisabb mennyiség, amely a beteg számára a gyógyulása szempontjából szükséges, illetve elégséges. Mivel a CATO interfész által egyszerre több beteg adatai is átadásra kerülnek, ily módon a citosztatikumok gazdaságos felhasználását is támogatjuk.


MedWorkS oldali Trace Line rendszer interfész modul 

A Trace Line interfész modul biztosítja kórházaink számára a kapcsolatot az Országos Vérellátó Szolgálat informatikai rendszerével, mely országos hálózatba integrálja a beteg- és donor-adatnyilvántartást, valamint támogatja az egységes vérkészítmény-gazdálkodást.

A Trace Line rendszerhez történő kapcsolódás alapvetően két irányból segíti a kórházi folyamatokat:

 • Kockázatok minimalizálása oldaláról (minőségbiztosítás)

Precíz adatnyilvántartással, gyors információáramlással, valamint a beteg- és vizsgálati információk nyomon követhetőségével a kockázatok minimalizálását eredményezi. Az OVSZ rendszeréhez történő kapcsolódást sürgeti továbbá a hatályos európai uniós előírásokhoz való alkalmazkodás szükségessége. A 2002/98/EK irányelv értelmében az Unió olyan rendszert ír elő, amely a véradásból származó vérkészítmények egyedi és félreérthetetlen azonosítását írja elő a Közösség területén, valamint szigorú minőségi- és biztonsági előírásokat fogalmaz meg.

 • Megtakarítás szempontjából

A vérkészítmények készletgazdálkodásának optimalizálásával megtakarítást eredményez. A rendszer pontos, és nyomon követhető nyilvántartást vezet a vérkészítményekről, a felhasznált készítményekről, és a pénzügyi elszámolásokról. A kórházi készletgazdálkodás így olyan integrált rendszerre épül, amely részletes és egzakt információt tud nyújtani.